فرآیند اهدای شیر در بانک شیر

فرآیند اهدای شیر در بانک شیر


0 2 0 0 30

مجموعه : کودک

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر حسینی رئیس بانک شیر ایران

خلاصه فیلم : اهدای شیر اهدای زندگی است. مادرانی که اهدا کننده شیر هستند فقط کافی است یکبار جهت پر کردن فرم های اولیه به بانک شیر مراجعه کنند و از آن پس آزمایشات اولیه و بقیه کارها بر عهده بانک شیر است و ظروف یکبار مصرف جهت ذخیره شیر در اختیار مادر قرار می گیرد و هر ساعتی که مادران مساعد باشند راننده به درب منزل مراجعه و شیر را تحویل می گیرند. پس از دریافت شیر از مادران تا تغذیه نوزادان چه فرآیندهایی صورت می گیرد؟ کودکانی که از یک شیر تغذیه می کنند آیا نسبت بهم محرم رضاعی می شوند؟ در حال حاضر بانک شیر در چه شهرهایی وجود دارد؟

کلمات کلیدی : شیرمادر , بانک شیر , اهدای شیر مادر , اهمیت شیرمادر , کم بودن شیر مادر

ویدیوهای تکمیلی


ویدیوهای مرتبط

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی