افت شنوایی ناگهانی

افت شنوایی ناگهانی


0 0 0 0 28

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر جباری مقدم-فلوشیپ گوش

خلاصه فیلم : دلایل متفاوتی می تواند باعث افت شنوایی شود،اگر به صورت ناگهانی احساس کردیم که شنوایی خود را از دست می دهیم،مثلا چند روز قبل در گوش صدای وز وز داشتیم و الان این صدا بیشتر شده است یا گاها سرگیجه داریم در این صورت ممکن است در اعصاب شنوایی دچار مشکل شدیم و بایستی برای ارزیابی گوش اقدام کنیم . نشانه های آسیب و تخریب جزئی در حلزون گوش چیست؟ چه عواملی می تواند باعث افت شنوایی ناگهانی شود؟ صدای مزمن روزانه یا صدای ناگهانی ،کدامیک برای گوش خطرناک است؟

کلمات کلیدی : ناشنوایی , کم شنوایی , افت شنوایی ناگهانی , از دست دادن شنوایی , وزوز گوش

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی