ارتوپدی

ارتوپدی


0 1 0 0 55

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکترروحانی متخصص ارتوپدی

خلاصه فیلم : وقتی ما یک مشکلی در قسمت استخوانی عضلانی داریم به کدام متخصص باید مراجعه کنیم؟ درد های شایع ارتوپدی چیست؟ ارتوپدی شامل چه اندام هایی است؟ آیا برای شکستگی بینی باید به ارتوپد مراجعه کنیم؟ برای دررفتگی بهتر است به شکسته بندی ها مراجعه شود یا ارتوپدی؟

کلمات کلیدی : ارتوپد , متخصص ارتوپد , شکسته بند , شکستگی , دررفتگی

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی