کودک نارس و شیر مادر

کودک نارس و شیر مادر


0 1 0 0 35

مجموعه : کودک

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر حسینی رئیس بانک شیر ایران

خلاصه فیلم : تغذیه با شیر مادر نقش بسزایی در سلامتی کودک دارد و تا 6 ماهگی بایستی تغذیه انحصاری با شیر مادر و از 6 ماهگی تا 2 سالگی غذای کمکی به همراه شیر مادر داشته باشد.اهمیت شیر مادر در نوزادان نارس دو چندان می شود چرا که دستگاه گوارشی این نوزادان حساس است و تغذیه با شیر خشک عوارض جدی برای شیر خوار دارد. اما در صورتی که مادری شیر نداشت یا شیر مادر به حد کافی نبود در این صورت چه باید کرد؟؟؟

کلمات کلیدی : شیر مادر , اهمیت شیر مادر , کودک نارس , کم بودن شیر مادر , بانک شیر

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی