اهمیت گذشته طرفین در ازدواج(1)

اهمیت گذشته طرفین در ازدواج(1)


0 2 0 3 95

مجموعه : سلامت روانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر رباب بشارت روانشناس

خلاصه فیلم : اهمیت صداقت در رابطه غیر قابل انکار است اما صداقت همیشه اعتمادآفرین نیست و مطرح کردن برخی مسائل تاثیرات منفی در دیدگاه طرف مقابل بر شما خواهد گذاشت و شکاکی را در طرف مقابل به وجود خواهد آورد. حال با این وجودآیا بایستی در مورد گذشته طرف مقابل سوال کنیم یا نه؟؟ و یا اگر طرف مقابل از گذشته مان سوال پرسید واقعیت را بگوییم یا نه؟؟؟

کلمات کلیدی : بی اعتمادی , شکاکی , ترس از ازدواج , سوال از گذشته طرف مقابل , صداقت

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی