طب سنتی 3-آشنایی با دو مزاج معتدل و گرم و تر

طب سنتی 3-آشنایی با دو مزاج معتدل و گرم و تر


0 0 0 2 38

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکترزاهدنیا متخصص طب سنتی

خلاصه فیلم : دو دسته کلی برای مزاج وجود دارد مزاج معتدل و مزاج غیر معتدل در جامعه امروزی می توان گفت که مزاج معتدل وجود ندارد یا حداقل می توان گفت انگشت شمارهستند. از مزاج های غیر معتدل مزاج گرم وتر که این افراد دارای تیپ بهاری هستند و دارای دو ویژگی اصلی حرارت و رطوبت در این ویدئو با این مزاج و ویژگی های افراد گرم و تر بیشتر آشنا شوید .

کلمات کلیدی : مزاج , مزاج شناسی , مزاج معتدل , مزاج گرم و تر , مزاج بهاری

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی