فیزیوتراپی-چرخش لگن

فیزیوتراپی-چرخش لگن


0 0 0 0 43

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر ثابتی فیزیوتراپیست

خلاصه فیلم : یکی از شایع ترین علل کمردردها و خشکی کمر به هنگام صبح جابجایی لگن می باشد که این مشکل می تواند در اثر ضربه به لگن و یا کوتاهی همسترینگ ها اتفاق بیفتد که با درد زیاد در ناحیه کمر و کشاله ران همراه است . ولی چگونه می توانیم تشخیص دهیم که آیا چرخش لگن صورت گرفته یا نه؟؟ راه درمانش چیه و آیا خودمان میتوانیم درمانش کنیم یا نه؟؟

کلمات کلیدی : فیزیوتراپی , چرخش لگن , جابجایی لگن , خشکی کمر , کوتاهی همسترینگ

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی