بی اعتمادی به طرف مقابل در ازدواج

بی اعتمادی به طرف مقابل در ازدواج


0 2 0 2 79

مجموعه : سلامت روانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر رباب بشارت روانشناس

خلاصه فیلم : از علت های ترس جوانان از ازدواج بی اعتمادی به طرف مقابل است ،این بی اعتمادی و بدبینی از کجا نشات می گیرد . در مقابل چگونه اختلالات شخصیت طرف مقابل را تشخیص دهیم و چگونه یک ازدواج آگاهانه داشته باشیم.

کلمات کلیدی : ترس از ازدواج , بدبینی , بی اعتمادی , اختلالات شخصیتی , ازدواج آگاهانه

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی