رادیولوژی

رادیولوژی


0 2 0 1 40

مجموعه : سلامت جسمانی

تهیه کننده : حسن بیل افکن

کارشناس : دکتر بهروزی رادیولوژیست

خلاصه فیلم : رادیولوژی برای تصویربرداری ساده از تمام قسمت های بدن برای تشخیص اولیه انجام می گیرد.ولی برای تشخیص چه بیماری هایی؟ اگر فردی قادر به حرکت نبود یا امکان حضور در بخش رادیولوژی را نداشت در این صورت عکس برداری به چه صورت انجام می شود؟

کلمات کلیدی : رادیولوژی , تشخیص اولیه با رادیولوژی , عکس برداری , تشخیص شکستگی

معرفی
معرفی
معرفی
معرفی
معرفی